1 2 3
4
6
7 o nasdokumentynabizene sluzbyreferencekontakty 9
 


REFERENCE

Významní investoři:

  • Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Technická správa komunikací hl.m. Praha
  • ČD a.s.
  • Městské a obecní úřady

Stavby pro velké společnosti a státní sektor 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010, 2009

Stavby pro soukromou klientelu 2009 – 2018

Stavby pro velké společnosti a státní sektor 2019

výstupní Barrandovská kom. rekonstrukce podchodu TSK, hl. města Prahy, a.s. 05/2019-10/2019
Most ev. č. 114-110 - Radouš nová konstrukce mostu KSÚS Střed. Kraj 07/2019-11/2019
Vinořská (R 062) nová konstrukce mostu TSK, hl. města Prahy, a.s. 06/2019-11/2019
P 002 Bělohorská, Praha 6 rekonstrukce podchodu TSK, hl. města Prahy, a.s. 02/2019-10/2019
D8-dilatace 030.2 a 031.2 výměna dilatačních závěrů ŘSD ČR - SSÚD Nová Ves 10/2019-10/2019
Horoměřická X 010, Praha 6 rekonstrukce mostu TSK, hl. města Prahy, a.s. 05/2019-10/2019
Jenichov, most ev. č. 27314-2 rekonstrukce mostu KSÚS Střed. Kraj 06/2019-11/2019
Y 005 Nad Zlíchovem rekonstrukce mostu TSK, hl. města Prahy, a.s. 07/2019-10/2019
Zdice-schody-uličky rekonstrukce schodů a chodníků MÚ Zdice 05/2018-07/2019
0037-2 most Průhonice rekonstrukce mostu PKB 09/2019-10/2019

Stavby pro velké společnosti a státní sektor 2018

D8-030.1, D8-031.1 výměna dilatačních závěrů ŘSD ČR - SSÚD Nová Ves 10/2018-11/2018
Liberecká- Davídkova (X 659) oprava římsy TSK, hl. města Prahy, a.s. 07/2018-10/2018
Hořovice nová nosná konstrukce mostu do ZŠ MÚ Hořovice 07/2018-08/2018
Praha 22, ul. V Pitkovičkách rekonstrukce mostu TSK, hl. města Prahy, a.s. 03/2016-10/2018
D 072 K Přívozu, Radotín oprava lávky pro pěší TSK, hl. města Prahy, a.s. 05/2018-06/2018
Praha 16-Radotín zajištění stávající lávky MČ Praha 16-Radotín 03/2018-04/2018
Štěpařská X 054 oprava lávky pro pěší TSK, hl. města Prahy, a.s. 09/2018-10/2018
X 508 Lávka u Elektry oprava lávky TSK, hl. města Prahy, a.s. 05/2018-07/2018
Barrandovský most sanace spodní stavby a podhledu TSK, hl. města Prahy, a.s. 05/2018-08/2018

Stavby pro velké společnosti a státní sektor 2017

D11-039 Lokální sanace mostu ŘSD ČR, a.s. 08.–12. 2017
D11—1-004c Lokální sanace mostu ŘSD ČR, a.s. 08.–12. 2017
Oprava lávky  před ZŠ a tělocvičnou MÚ Hořovice 07.–08. 2017
Archeologická oprava lávky TSK hl.m. Prahy  09.–11. 2017
Na Svážce Rekonstrukce lávky TSK hl.m. Prahy  09.–12. 2017
Schodiště Rekonstrukce MÚ Radotín 05.–07. 2017
Oprava parteru U Studny MÚ Zdice 03.–05. 2017
Opravy DZM GHH A60 ŘSD ČR, a.s. 04. 2017
Pod Mlýnkem Oprava mostu TSK hl.m. Prahy  09.–11. 2017
Rudná nadjezd nad D5 Oprava mostu-1 etapa KSÚS 02.–06. 2017
Na Baště Sv. Jiří Oprava zdí a dlažeb  TSK hl.m. Prahy  05.–09. 2017
U Břehu Sanace mostu  TSK hl.m. Prahy  10/ 2016 -05/ 2017
U Prašného mostu TSK hl.m. Prahy  TSK hl.m. Prahy  09/ 2017 -01/ 2018

 

Stavby pro velké společnosti a státní sektor 2016

Barrandov MZ Výměna dilatací na rampě H Barrandovského mostu X 038 TSK hl.m. Praha 07-10/2016
Barrandov - oprava podjezdu Barrandovský most- rampy, zábradlí, podjezd X043 TSK hl.m. Praha 07-09/2016
Ořech most - výměna MZ Ořech, Ořešská X 031- oprava mostu přes pražský okruh Santech Alfa, s.r.o. 08-10/2016
Lávka u cementárny  Rekonstrukce lávky R07 v ulici K Cementárně MČ Praha- Radotín 04-06/2016
Primátorská Primátorská X 595- výměna ložisek, sanační práce TSK hl.m. Praha 05-09/2016
Krňák - výměna MZ U Krňáku X 002- výměna dilatací TSK hl.m. Praha 08-11/2016
ČOV Chvalka Rekonstrukce retenčních nádrží- Chvalka ZIKUDA- vodohospodářské stavby, spol. s r.o.  08-11/2016
Košík lávka Cyklostezka Košíkovský potok- lávka přes Košíkovský potok INPROS PRAHA, a.s. 04- 06/ 2016
Menšice - most Rekonstrukce místní komunikace v Menšicích- rekonstrukce mostu Obec Všestary 08-11/2016
SSÚD Nová Ves D8-0511- areá l- oprava solankového hospodářství ŘSD SSÚD Nová Ves 09-10/2016
MÚ Zdice Kontejnerové stání v ul. Našich Mučedníků MÚ Zdice 09-11/2016
Borotice - most Rekonstrukce mostu II/ 119 přes potok Borotice KSÚS, přísp.organizace 05-10/2016
Karlík - most III/11515, most ev.č.11515-3 Karlík POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s. 11/2015 -08/2016
SSÚD Nová Ves D8 Oprava říms - D8 -029 + D8-025 +D8-010 ŘSD SSÚD 11 Nová Ves 05-10/2016
SSÚD Poříčany D8 Oprava říms - D8 -029 + D8-025 +D8-010 ŘSD SSÚD 11 Nová Ves 02-04/2016

 

Stavby pro velké společnosti a státní sektor 2015

Nedvězí Oprava mostu přes Rokytku TSK hl.m. Praha 03-06/2015
Barrandov VZ MR-Barrandovský most 21. etapa: rampy, sanace zábradlí TSK hl.m. Praha 09-11/20154
Barrandov VZ MR-Barrandovský most 22.etapa: rampa-oprava spodní stavby TSK hl.m. Praha 11-12/2015
Dlabačov Odstranění havarijního stavu lávky TSK hl.m. Praha
Hostivař-lávka Oprava lávky přes nádraží Hostivař TSK hl.m. Praha 05/2015
Koloděje Zvýšení kapacity kalového hospodářství FREYSSINET CS,a.s. 03-04/2015
Panorama Corinthia Hotel-sanace garáží, nadzem.podlaží, střechy a schodiště Pankrác Property
Holdings,s.r.o.
05-08/2015
MÚ Zdice Svodidla-ul. Mučedníků MÚ Zdice 06/2015
MÚ Zdice Chodník v ul. Hornická MÚ Zdice 05/2015
MÚ Zdice Staveb.úpravy ZŠ a MŠ ul. Žižkova MÚ Zdice 05/2015
Radotín-lávka Oprava lávky R-04 v ul.Prvomájová MČ Radotín 07-09/2015
Veliká Ves Komunikace a inženýrské sítě pro výstavbu RD MPM RESTAV,s.r.o. 01-12/2015
Všestary Rekonstrukce prodejny potravin-Všestary Rosa Market, s.r.o. 06/2015
GTS Rekonstrukce sálu T-Mobile 03/2015
ŘSD Mirošovice Oprava základních patek portálu-oprava závad na základech a stojkách ŘSD, a.s. 11/2015
ŘSD Svojkovice Oprava izolace mostu D5-055 ŘSD, a.s. 05-06/2015
ŘSD Svojkovice Most přez silnici III/20617 - nadjezd Kateřina ŘSD, a.s. 05-10/2015
ŘSD Svojkovice Oprava mostu D5-069 -úprava přechodpové oblasti ŘSD, a.s. 08/2015
ŘSD Svojkovice Oprava dilačního závěru na mostě D5-067 ŘSD, a.s. 10-11/2015
ŘSD Svojkovice Oprava mostu D5-068 - zmonolitnění ŘSD, a.s. 10-12/2015
ŘSD Nová ves Výměna dílů závěrů na mostě D8-039 ŘSD, a.s. 04-05/2015
ŘSD Nová Ves  Oprava opevnění a zadláždění pilířů na mostě D8-019 ŘSD, a.s. 09-10/2015
ŘSD Nová ves Sanace opěr a říms-most přez Ohři D8-020 ŘSD, a.s. 10-12/2015
ŘSD Poříčany Oprava říms - lanový most ŘSD, a.s. 09-10/2015
ŘSD Mirošovice Mosty D1 SA- stavební opravy říms a chodníků na mostech
D-007, D-009, D1-030
ŘSD, a.s. 11/2014-05/2015
ŘSD Mirošovice Údržba portálů-oprava základových patek a PKO stojek-D1 ŘSD, a.s. 09-11/2015

Stavby pro velké společnosti a státní sektor 2014

K Horkám Rekonstrukce římsy TSK hl.m.Prahy 05 – 08/2014
ŘSD Mirošovice Stavební úpravy mostů ŘSD ČR, a.s 11/2014
Libeř Oprava mostů po povodni EKIS, a.s. 03 – 10/2014
Most R 05 Prvomájová Rekonstrukce mostu MČ Radotín 10 – 11/2014
MU Zdice Hrobka pátera Vorla MU Zdice 04/2014
Pitkovice Potrubní most Pontex, s.r.o 05 – 10/2013
Přemostění Masarykova nádraží Rekonstrukce pilířů TSK hl.m.Prahy 03 – 06/2014
Lávka Štěpařská Oprava mostovky a izolace TSK hl.m. Prahy 07 – 09/2014
ŘSD Nová Ves D8 Opravy odvodnění trasy dálnice ŘSD ČR, a.s 07/2014, 11/2014
ŘSD Poříčany  D11 Sanace říms mostu D11-040 ŘSD ČR, a.s 10/2014 – 05/2015
ŘSD Poříčany  D11 Sanace ložisek mostů ŘSD ČR, a.s 07/2014, 12/2014
ŘSD Svojkovice Změna statického systému mostu D5-069 ŘSD ČR, a.s 10/2014
Opravy vodojemů Opravy vodojemů Stč.vodárny Čermák&Hrachovec, a.s.  10 – 12/2014
Opěrné zdi a zídky Výstavba OZ Střešovická a Karlovo nám. v Praze Inpros, a.s. 09 – 12/2014
Rekonstrukce návsi Dlažby, autobusová zastávka, zvonička OÚ Všestary 03 – 05/2014
Letiště Pardubice Rekonstrukce hlubokého žlabu Freyssinet 08 – 09/2014

Stavby pro velké společnosti a státní sektor 2013

Most Čelákovická Rekonstrukce mostu TSK hl.m.Prahy 10/2012 – 05/2013
Alimpex Demontáž lávky Alimpex, s.r.o. 05/2013
GTS Stav úpravy- dieselagregát GTS CZ, s.r.o. 07 – 11/2013
K Horkám Rekonstrukce opěrné zdi Inpros, s.r.o.  09 – 11/2013
Libeř Rekonstrukce mostu PKB, s.r.o. 03 – 08/ 2013
Most Davídkova Rekonstrukce říms mostu TSK hl.m.Prahy 10/ 2012 – 05/2013
MU Zdice Zřízení schodů a dlažeb MU Zdice 03/ 2013 – 05/2013
Panorama Sanace beton.konstr. Panorama, a.s.  07 – 11/ 2013
Podchod Čimická Sanace podchodu TSK hl.m. Prahy 09 – 12/2013
Práčská Rekonstrukce op.zdi Čermák a Hrachovec 04 – 07/ 2013
Přemostění Masarykova nádraží Rekonstrukce pilířů TSK hl.m.Prahy  09- 12/2013 10 – 11/ 2013
ŘSD Nová Ves Náhrada odvodnění ŘSD ČR, a.s 10/ 2012 – 04/ 2013
ŘSD Poříčany Sanace mostu D11-004 ŘSD ČR, a.s 08 – 10/ 2013
ŘSD Svojkovice Oprava rampy ŘSD ČR, a.s 10/ 2011 – 10/ 2012

Stavby pro velké společnosti a státní sektor 2012

D8-svody Oprava odvodnění ŘSD ČR 09 – 10/ 2012
Libeňský most Oprava povrchů TSK hl.m.Prahy 07 – 08/ 2012
MU Zdice – schody Zřízení schodů MU Zdice 09/ 2012 – 11/2012
Trojská lávka Oprava nosné konstrukce TSK hl.m.Prahy 10/ 2011 – 06/ 2012
Ústí nad Labem Rekonstrukce nádr.budovy SŽDC 10/ 2011 – 10/ 2012

Stavby pro velké společnosti a státní sektor 2011

Barrandov 19. etapa Sanace mostu TSK hl.m.Prahy 07 – 11/ 2011
Lávka Chuchle Novostavba lávky TSK hl.m.Prahy 09/ 2010 – 05/2011
Lounských Sanace podchodu TSK hl.m.Prahy 09 – 11/ 2011
Mirotice Sanace mostu SMP CZ, a.s. 07 – 09/ 2011
MU Zdice Oprava schodů Městský úřad Zdice 08 – 10/ 2011
Opěrná zeď Zbiroh Opěrná zeď v km 0,039-0,068 PSVS a.s. 06 – 10/ 2011
Osek Spínací stanice st.část a oplocení JB Stakom, s r.o. 10/ 2010 – 10/2011
ŘSD Rokycany Oprava křídla D5-054 ŘSD ČR 07 – 09/ 2011
ŘSD Rokycany Výměna dilatace ŘSD ČR 07 – 10/ 2011
Strakonice Oprava nádrže ČOV SM7, a.s. 03 – 04/ 2011


Stavby pro velké společnosti a státní sektor 2010

Blanka- stoka C Betonářské práce Čermák a Hrachovec 03 – 06/ 2010
GTS Novera rekonstrukce datového sálu GTS Novera, s.r.o. 04 – 07/ 2010
Hejnice Oprava nádraží JB Stakom, s.r.o. 11/2009 – 03/2010
Oistrachova Sanace podchodu TSK hl.m. Prahy 03 – 06/ 2010
Tábor Sanace kanal. šachet Hochtief, a.s. 03/2010 – 08/2010
V Korytech Sanace podchodu TSK hl.m. Prahy                   03 – 06/ 2010
Žižkovský tunel Sanace povrchů Čermák a Hrachovec 03 – 06/ 2010

Stavby pro velké společnosti a státní sektor 2009

Starochuchelská Rekonstrukce mostu TSK hl.m. Prahy 07 – 09/ 2009
Lovosice – hala Izolace střechy Chládek&Tintěra Litoměřice 11 – 12/2009
Skřipel Přestavba mostu Betonstav  SSP, s.r.o. 7 – 10/ 2009


Stavby pro soukromou klientelu 2009 – 2018

Vila Hýskov betonové stropy Soukr. osoba 04 – 08/2018
Řeporyje Výstavba plotu, dlažby Soukr. osoba 05 – 07/2014
Lhota pod Radčem Výstavba rod. domu Soukr. osoba 02 – 12/2014
Veliká Ves Parcelace, komunikace a IS Soukr. osoba 03/ 2014 – 09/ 2015
Balkon Radotín Zřízení balkonu v byt.domě Soukr. osoba 11/2009 – 06/2011
Mičánky Sanace sklepa Soukr. osoba 11/2010 – 03/2011
RD Davle Dlažby u RD Soukr. osoba 06 – 07/ 2010
RD Počaply Betony a dlažby Soukr. osoba 03/2011 – 09/2011
Pohořelec Sanace pilířů Soukr. osoba 09/ 2010 – 06/2011
Vila Chuchle Betonové konstr. ve vile Soukr. osoba 02 – 05/ 2012
RD Říčany Betonářské práce Soukr. osoba 04 – 07/ 2013
 
patka-l 14 patka-p