1 2 3
4
6
7 o nasdokumentysluzbyreferencekontakty 9
 


STAVEBNÍ PRÁCE A SLUŽBY

 1. Výstavbu betonových a železobetonových konstrukcí
  Jedná se zejména o betonové a železobetonové stavby v dopravním stavitelství – mosty, propustky, opěrné zdi, protihlukové stěny apod. V pozemním stavitelství jsou to zejména základové pasy a desky rodinných domů, základové patky, monolitické konstrukce bytových domů, jímky, nádrže.

 2. Sanaci betonových konstrukcí a kompletní rekonstrukci starých betonových konstrukcí
  Sanace stávajících betonových, železobetonových konstrukcí (mosty, hráze, propustky, skelety, nádrže, jímky, haly). V případě poničených, či rozpadajících se starých i nových betonových konstrukcí vyřeší jejich komplexní rekonstrukci.

  V rámci sanace zajistíme:

  - tryskání opravovaného povrchu vysokotlakým vodním paprskem do 1400 barů pro odstranění nesoudržného podkladu a nečistot
  - hloubkovou i povrchovou sanaci

 3. Injektážní práce
  Ošetření zkorodované výztuže.
  Finální vzhled opravovaného povrchu dle požadavků zákazníka


  Provádíme injektáže:
  - pevnostní epoxidovými pryskryřicemi
  - pružné těsnící elastomerovými směsi
  - bobtnavé těsnící injektáže

  Pro injektáže využíváme injektáží pakry (vrtané, lepené), injektáží pumpy.


 4. Kotevní techniku a zesilování konstrukcí
  V rámci kotevní techniky používáme mechanické a chemické kotvy pro betonové a ocelové konstrukce.
  Konstrukce zesilujeme pomocí uhlíkových (karbonových) lamel a uhlíkového pletiva (wrap).
  V rámci zesilování konstrukcí zajistíme projekt a statické posouzení.


 5. Výstavbu a rekonstrukci komunikací a chodníků
  Zajišťujeme kompletní dodávku chodníků a komunikací ze zámkové dlažby, kamenných kostek, včetně podkladních vrstev.

 6. Bourací, demoliční a výkopové práce
  Kompletní bourací, demoliční a výkopové práce zejména strojního charakteru. V okolí hl.m.Prahy zajistíme třídičku, drtičku a skládkovné vybouraného materiálu.

 7. Nástřiky velkých ploch
  Provádíme nástřiky velkých ploch barvou – tunely, mosty, opěrné zdi.

 8. Inženýrskou činnost ve stavebnictví
  Zajištění realizace téměř jakékoli stavby od projektu až po finální předání díla investorovi.

 

 
patka-l 14 patka-p