VÝSTAVBA A REKONSTRUKCE MOSTNÍCH OBJEKTŮ

Mostní stavby jsou hlavní činností naší společnosti. Jedná se zejména o betonové a železobetonové stavby v dopravním stavitelství – mosty, propustky, nadjezdy, lávky, opěrné zdi, apod. Na našich stavbách pracujeme se systémovým bedněním. Stavby realizujeme vlastními kapacitami

 

 

sídlo firmy
sídlo firmy
sídlo firmy