Název stavby:
Most, P574, ČESKOSLOVENSKÉHO EXILU, (Povodňová), Praha 12

Prováděné práce:
Celková rekonstrukce podchodu. Nová spřažená železobetonová deska na objektu a přechodové desky, izolace objektu a všechny viditelné plochy objektu sanovány,

Investor:
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Termín stavby:
07/2023 – 11/2023