Název stavby:
Klárov – opěrná zeď + zábradlí 

Prováděné práce:
Nová železobetonová monolitická opěrná zeď, tvaru obráceného písmene T. Zeď byla rozdělena na 3 dilatační úseky. Nové ocelové kovářsky opracované zábradlí, osazené na koruně opěrné zdi.

Investor:
Zeď – Čermák a Hrachovec
Zábradlí – TSK hl. m. Prahy

Termín stavby:
06/2022-07/2022
09/2022-10/2022