Název stavby:
Lávka Radotín

Prováděné práce:
oprava lávky R-04 v ul. Prvomájová

Investor:
MČ Radotín

Termín stavby:
07/2015-09/2015