Název stavby:
Most, G 500, Povltavská, Kandertova, P 8 – oprava mostu

Prováděné práce:
Údržbové práce, nová železobetonová deska, izolace, římsa, nové zábradlí, sanace spodní stavby, dlažba z lomového kamene

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
05/2021-11/2021