NABÍZENÉ PRÁCE

Výstavba a rekonstrukce mostních objektů

Mostní stavby jsou hlavní činností naší společnosti. Jedná se zejména o betonové a železobetonové stavby v dopravním stavitelství – mosty, propustky, nadjezdy, lávky, opěrné zdi, apod.číst dále

Výstavba nových monolitických konstrukcí

Jedná se zejména o betonové a železobetonové stavby v dopravním, vodním a pozemním stavitelství. Jsou to opěrné zdi, jímky, nádrže, ČOV, monolitické zakládání, konstrukce domů, budov apod. – číst dále

Sanaci betonových konstrukcí

Sanace stávajících betonových, železobetonových konstrukcí (mosty, hráze, propustky, skelety, nádrže, jímky, haly). A to i v případě poničených, či rozpadajících se starých i nových betonových konstrukcí. – číst dále

Zesilování, injektáže a kotvení betonových konstrukcí

Zesilování konstrukcí pomocí uhlíkových lamel a dalších metod. Injektáže epoxidovými pryskyřecemi a dalšími materiály. Kotvení konstrukcí mechanickými a chemickými kotvami pro betonové a ocelové konstrukce. – číst dále

Běžné a hlavní prohlídky mostů

Běžné, hlavní a mimořádné prohlídky mostů se zápisem do registru mostních objektů vedeném BMS.

 

 

 

 

sídlo firmy
sídlo firmy
sídlo firmy