PROFIL SPOLEČNOSTI

BM Construction, spol. s r.o. je moderní, dynamickou společností působící v širokém spektru stavebního odvětví. Naše společnost se specializuje na výstavbu železobetonových konstrukcí a mostů. Velkou pozornost věnuje i sanačním pracím, které patří mezi jeden z nosných pilířů ve struktuře našich zakázek.

VZTAH K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ

Společnost BM Construction, spol. s r.o. se při své práci chová co nejšetrněji ke svému okolí. Zejména ochrana přírody a životního prostředí je jednou z priorit našeho neustálého rozvoje.

BUDOUCNOST A NAŠE VIZE

Naší vizí je být spolehlivým partnerem pro každého zákazníka. Být silným a uznávaným dodavatelem stavebních prací na českém stavebním trhu. Držet si pozici renomovaného odborníka v oboru dopravního stavitelství.

sídlo firmy
sídlo firmy
sídlo firmy