VÝSTAVBA NOVÝCH MONOLITICKÝCH KONSTRUKCÍ

Jedná se zejména o betonové a železobetonové stavby v dopravním, vodním a pozemním stavitelství. Jsou to opěrné zdi, jímky, nádrže, ČOV, monolitické zakládání, konstrukce domů, budov apod.

 

 

sídlo firmy
sídlo firmy
sídlo firmy