SANACI BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ

Sanace stávajících betonových, železobetonových konstrukcí (mosty, hráze, propustky, skelety, nádrže, jímky, haly). A to i v případě poničených, či rozpadajících se starých i nových betonových konstrukcí.

V rámci sanace zajistíme:

  • Tryskání opravovaného povrchu vysokotlakým vodním paprskem do 1400 barů pro odstranění degradovaného betonu, nesoudržného podkladu a nečistot
  • Ošetření zkorodované výztuže
  • Hloubkovou i povrchovou sanaci
  • Celoplošné stěrky
  • Nátěry

Finální vzhled opravovaného povrchu dle požadavků zákazníka.

 

 

sídlo firmy
sídlo firmy
sídlo firmy