Název stavby:
Vinořská (R 062)

Prováděné práce:
nová konstrukce mostu

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
06/2019-11/2019