Název stavby:
Archeologická

Prováděné práce:
oprava lávky

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
09/2017–11/2017