Název stavby:
výstupní Barrandovská kom.

Prováděné práce:
rekonstrukce podchodu

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
05/2019-10/2019