Název stavby:
Barrandovský most

Prováděné práce:
sanace spodní stavby a podhledu

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
05/2018-08/2018