Název stavby:
Most, P038, Bělohorská, Bělohorská Vypich (Kaufland), PRAHA 6 – stavební údržba

Prováděné práce:
Stěny a stropy byly očištěny, vyspraveny sanačními materiály a nátěr byl obnoven. Byly vyměněny dilatační závěry, dilatační spáry byly vyčištěny a znovu zatěsněny. Izolace u tramvajového pásu byla nahrazena novou.

Investor:
TSK hl. m. Prahy

Termín stavby:
05/2022-08/2022