Název stavby:
Bojanovice římsa

Prováděné práce:
nová železobetonová římsa

Investor:
CNES, a.s.

Termín stavby:
10/2020-12/2020