Název stavby:
R 111 propust Broumarská – údržbové práce, Praha 9

Prováděné práce:
rekonstrukce mostu

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
10/2020-12/2020