Název stavby:
Most P 027 Butovice (obj. 0470), Praha 5

Prováděné práce:
rekonstrukce podchodu

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
11/2019-06/2020