Název stavby:
X 601, Čakovická, most Klíčov, Praha 9 – výměna mostních závěrů

Prováděné práce:
Údržbové práce a výměna mostních závěrů

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
11/2020-05/2020