Název stavby:
PBB Čechův most, úprava zastávky, Praha 1, SO 201 Opěrná zeď Letenských sadů

Prováděné práce:
Nová železobetonová zárubní zeď, založená plošně do tvaru L. Zabezpečení svahu torkrétováním. Kamenný obklad provedl Objednatel.

Investor:
EUROVIA cs, a.s.

Termín stavby:
08/2023 – 11/2023