Název stavby:
V013 Čechův most – Oprava zábradlí včetně PKO a obnova uměleckořemeslné výzdoby zábradlí – 1. etapa

Prováděné práce:
Oprava statických a konstrukčních závad zábradlí, výměna nosných prvků zábradlí – konzol, obnovení protikorozní ochrany (PKO) a uměleckořemeslné výzdoby zábradlí

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
03/2021-11/2021