Název stavby:
Most Čelákovická

Prováděné práce:
rekonstrukce mostu

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
10/2012 – 05/2013