Název stavby:
Čenkov – oprava spodního mostu v obci

Prováděné práce:
Oprava mostu, nová spřažená deska, nová izolace, nové římsy, sanace spodní stavby, nové zábradlí

Investor:
Obec Čenkov

Termín stavby:
03/2021-06/2021