Název stavby:
II/240, hr. Hl. m. Praha – II/101, stavba Černý Vůl, opěrná zeď

Prováděné práce:
rekonstrukce stávajících zdí kolem silnice

Investor:
KSUS Střed. Kraje

Termín stavby:
09/2020-10/2020