Název stavby:
D11-039

Prováděné práce:
lokální sanace mostu

Investor:
ŘSD ČR, a.s.

Termín stavby:
08/2017–12/2017