Název stavby:
D0, D11 Oprava mostů

Prováděné práce:
lokální sanace NK, římsy, opěr, trhliny

Investor:
ŘSD ČR

Termín stavby:
09/2020-05/2020