Název stavby:
D8-030-1

Prováděné práce:
výměna dilatačních závěrů

Investor:
ŘSD ČR – SSÚD Nová ves

Termín stavby:
10/2018-11/2018