Název stavby:
Dlabačov

Prováděné práce:
odstranění havarijního stavu lávky

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
2015