Název stavby:
Rekonstrukce mostu DOLÍK v obci Rybníky

Prováděné práce:
Náhrada stávajícího mostu. Nosní konstrukce železobetonový polorám, plošné základy, monolitické římsy.

Investor:
Obec Rybníky

Termín stavby:
09/2023 – 01/2024