Název stavby:
Hořovice

Prováděné práce:
nová nosná konstrukce mostu do ZŠ

Investor:
MÚ Hořovice

Termín stavby:
07/2018-08/2018