Název stavby:
Hořovice -1. ZŠ – Oprava venkovního schodiště

Prováděné práce:
Nahrazení původního železobetonového schodiště ocelovou nosnou konstrukcí se stupni z pororoštů.

Investor:
Město Hořovice

Termín stavby:
02/2022-08/2022