Název stavby:
Hořovice – oprava lávky

Prováděné práce:
oprava lávky před ZŠ a tělocvičnou

Investor:
MÚ Hořovice

Termín stavby:
07/2017–08/2017