Název stavby:
Most, Y515 K Červenému dvoru, Na Viktorce, Praha 3 – stavební údržba, podepření nosné konstrukce

Prováděné práce:
Oprava mostu – podepření nosné konstrukce

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
10/2021-12/2021