Název stavby:
K Horkám

Prováděné práce:
rekonstrukce římsy

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
05/2014 – 08/2014