Název stavby:
D 072 K Přívozu – Radotín

Prováděné práce:
oprava lávky pro pěší

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
03/2018-06/2018