Název stavby:
Karlín -PPO na stokové síti – 3 SO

Prováděné práce:
nové železobetonové konstrukce

Investor:
Čermák a Hrachovec, a.s.

Termín stavby:
01/2020-09/2020