Název stavby:
III/22920 Kounov – most ev. č. 22920-2 II

Prováděné práce:
Náhrada stávajícího mostu, železobetonový rám proměnné výšky. Spodní stavbu tvoří železobetonové integrované opěry se zavěšenými křídly. Založení opěr je hlubinné, na 6 velkoprůměrových pilotách. Nové ŽB mostní římsy, odláždění koryta potoka, nové zábradlí.

Investor:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

Termín stavby:
05/2023 – 09/2023