Název stavby:
Most, X080 Lávka pro pěší Armády – Pod Hranicí, Praha 13 – stavební údržba

Prováděné práce:
Sanační práce na železobetonové konstrukci. Na pochozí ploše nová pochozí izolace. Na obou koncích mostu byly vyměněny dilatační závěry. Zábradlí bylo demontováno provedeno nové PKO a zpět namontováno.

Investor:
TSK hl. m. Prahy

Termín stavby:
09/2022-10/2022