Název stavby:
Lávka Hostivař

Prováděné práce:
oprava lávky přes nádraží Hostivař

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
05/2015