Název stavby:
Lávka Štěpařská

Prováděné práce:
oprava mostovky a izolace

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
07/2014 – 09/2014