Název stavby:
Liberecká – Davídkova (X 659)

Prováděné práce:
oprava římsy

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
03/2018-10/2018