Název stavby:
II/272 Litol, rekonstrukce

Prováděné práce:
Oprava mostu, nové úložné prahy, nová mostovka, izolace, nové římsy, sanace spodní stavby, nové zábradelní svodidlo

Investor:
Zepris, spol. s r. o.

Termín stavby:
06/2021-09/2021