Název stavby:
III/2371 Lužná

Prováděné práce:
Oprava mostu – nová spřažená deska, nová izolace, nové římsy, sanace spodní stavby, zábradlí. Nová železobetonová opěrná zeď

Investor:
Froněk, spol. s r. o.

Termín stavby:
04/2021-08/2021