Název stavby:
Most X 540 Přemostění Masarykova nádraží, Praha 1 a 2 – údržbové práce

Prováděné práce:
Údržbové práce, výměnu a čištění svislých svodů odvodnění mostu

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
03/2021-10/2021