Název stavby:
Oprava mostu přes Bojovský potok, Mníšek pod Brdy 

Prováděné práce:
Nová spádová deska, spřažena s původní NK, nová izolace, odvodnění, nové římsy, nové sloupky a výplně zábradlí. Na nové spřahující desce a na předpolích byla provedena vozovka s dlážděným krytem ze žulových kostek.

Investor:
Město Mníšek pod Brdy

Termín stavby:
07/2022-11/2022