Název stavby:
PHS 441 – Generála Šišky, Praha 4, PHS 465 K Barrandovu, Praha 5

Prováděné práce:
Opravy 2 PHS. Byly provedeny sanační práce, které spočívaly v otryskání konstrukcí tlakovou vodou, očištění betonu a cihel mechanicky, reprofilace sanačními maltami a nátěry.

Investor:
Stavební firma HOBST, a.s.

Termín stavby:
12/2022 – 04/2023