Název stavby:
Oprava mostu ev. č. 244-006, most přes mlýnský náhon v Kostelci nad Labem

Prováděné práce:
Oprava stávajícího mostu, stávající NK byla odlehčena novou ŽB deskou vč. přechodové oblasti mostu zakončenou ŽB prahy založenými hlubině na mikropilotách. Nová izolace, spodní stavby byla očištěna, injektována, přespárována a sanována, nové ŽB mostní římsy a nové zábradlí. Restaurátorské kamenické práce na pískovcové kamenné klenbě.

Investor:
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p. o.

Termín stavby:
04/2023 – 10/2023