Název stavby:
Most, V020, Most Legií, Praha 1 – oprava oblouku č. 5 v havarijním stavu

Prováděné práce:
Opraveno bylo poškozené kotvení stožáru osvětlení S5-P vč. spodní části a byla provedena oprava poškozeného horního vrcholového klenáku klenby nad Střeleckým ostrovem.

Investor:
TSK hl. m. Prahy

Termín stavby:
02/2022-06/2022