Název stavby:
Na Bašte sv. Jiří

Prováděné práce:
oprava zdí a dlažeb

Investor:
TSK, hl. města Prahy, a.s.

Termín stavby:
10/2016-05/2017